Kancelaria Adwokacka Michała Krawczyka jest dynamicznie rozwijającą się Kancelarią, zapewniającą kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom oraz klientom indywidualnym działającym na rynku polskim oraz zagranicznym.

Dotychczasowa praktyka zawodowa naszego Zespołu daje Państwu gwarancje wysokiej jakości świadczonych usług oraz udanej współpracy.

Kancelaria świadczy pomoc prawną również w języku angielskim.

KLIENT
INDYWIDUALNY

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych. W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo cywilne

 • doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych o zapłatę, o odszkodowanie, o ochronę dóbr osobistych,
 • dochodzenie należności i reprezentacja strony w postępowaniu egzekucyjnym;
 • bieżące doradztwo z zakresu prawa cywilnego,

Prawo karne

 • obrona interesów i praw oskarżonych oraz pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego i karnoskarbowego, w tym reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądami powszechnymi,

Prawo gospodarcze

 • sporządzanie i analiza umów oraz innych dokumentów prawnych,

Prawo spadkowe

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku,
 • umowny i sądowy dział spadku,

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przez organami administracji publicznej, doradztwo prawne na etapie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz sporządzanie i opiniowanie orzeczeń i decyzji organów administracji publicznej,

Nieruchomości i prawo budowlane

 • doradztwo prawne w w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości,
 • sporządzanie i analiza umów dotyczących nieruchomości (np. umów najmu),

Prawo rodzinne

 • doradztwo i reprezentacja w sprawach o rozwód i separację, alimenty, sprawowanie władzy rodzicielskiej, podział majątku, unieważnienie małżeństwa,

Prawo pracy

 • reprezentowanie w sporach sądowych dotyczących stosunków pracy i interesów pracownika oraz doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • przygotowywanie i analiza indywidualnych umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji,KLIENT
BIZNESOWY

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorcom W szczególności polecamy nasze usługi w następujących obszarach:

Prawo gospodarcze i handlowe

 • kompleksowa obsługa prawna w zakresie zakładania i łączenia spółek prawa handlowego, w tym przeprowadzanie analizy stanu prawnego spółki,
 • sporządzanie i analiza umów handlowych i innych dokumentów prawnych,
 • doradztwo w zakresie prawa konkurencji,
 • bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych,

Prawo pracy

 • reprezentowanie w sporach sądowych dotyczących stosunków pracy i interesów pracodawcy oraz doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
 • przygotowywanie i analiza indywidualnych umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji,

Prawo cywilne

 • bieżące doradztwo i reprezentacja w postępowaniach sądowych,
 • dochodzenie należności i odszkodowań na drodze sądowej oraz reprezentacji strony w postępowaniu egzekucyjnym;

Prawo karne

 • obrona interesów i praw oskarżonych oraz pokrzywdzonych na każdym etapie postępowania karnego i karnoskarbowego,
 • doradztwo w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze,

Nieruchomości i inwestycje budowlane

 • doradztwo prawne w w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości, w tym przeprowadzanie analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie i analiza umów dotyczących nieruchomości (np. umów najmu),
 • pełna obsługa procesu inwestycyjnego,

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przez organami administracji publicznej, doradztwo prawne na etapie postępowania administracyjnego
  i sądowoadministracyjnego oraz sporządzanie i opiniowanie orzeczeń i decyzji organów administracji publicznej,
 • doradztwo w zakresie uzyskiwania pozwoleń, koncesji, zezwoleń, itp.

Dzięki zdobytemu w dotychczasowej pracy doświadczeniu oraz zróżnicowaniu w zakresie świadczonych przez prawników usług jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającym przedsięwzięciom oraz tworzyć najlepsze rozwiązania, zapewniając jednocześnie naszym klientom prawne bezpieczeństwo.

MICHAŁ
KRAWCZYK

Michał Krawczyk

tel: 509 952 452

ADWOKAT

Wykształcenie:

Michał Krawczyk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Doświadczenie:

Dotychczasowa praktyka Michała Krawczyka związana jest z prawem cywilnym, rodzinnym, spadkowym oraz problemem roszczeń odszkodowawczych. W ramach swojej praktyki Michał Krawczyk zajmował się w szczególności:

 1. prowadzeniem sporów sądowych w sprawach cywilnych dotyczących dochodzenia należności z tytułu niewykonania umów, działalności ubezpieczeniowej oraz roszczeń odszkodowawczych;
 2. doradztwem i reprezentacją sądową w zakresie problemu spraw spadkowych oraz podziału majątku;
 3. prowadzeniem sporów sądowych w sprawach rodzinnych związanych m. in. z rozwodem, alimentami oraz sporami o ustalenie władzy rodzicielskiej;
 4. reprezentowaniem w zakresie sporów sądowych dotyczących prawa pracy, prawa karnego, prawa spółek i innych;
 5. bieżącą obsługą prawną dużych podmiotów gospodarczych, średnich i mniejszych przedsiębiorców;

Michał Krawczyk doradzał również osobom fizycznym, we wszystkich skomplikowanych i niestandardowych sprawach dotyczących postępowań przed urzędami, sądami i komornikami.

ALEKSANDRA
RYCHTER

ADWOKAT

Wykształcenie:

Aleksandra Rychter ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Tytuł magistra uzyskała po przedłożeniu pracy magisterskiej w Katedrze Kryminologii i Polityki Kryminalnej pt. „Przeciwdziałanie zjawisku korupcji w zakładach karnych.”

Obecnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach prawa administracyjnego oraz cywilnego – w szczególności rodzinnego i spadkowego.

Doświadczenie:

Podczas studiów zdobywała doświadczenie pracując w kancelarii adwokackiej i radcowskiej. Przez dwa lata działała w Studenckiej Poradni Prawnej udzielając nieodpłatnych porad prawnych osobom niezamożnym oraz osobom osadzonym w zakładach karnych. Włada biegle językiem angielskim i hiszpańskim.

Aleksandra Kalbarczyk

ADWOKAT

Wykształcenie:

Aleksandra Kalbarczyk ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskała w 2016 roku.

Obecnie jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje na zagadnieniach prawa gospodarczego, karnego oraz spadkowego.

Doświadczenie:

Podczas studiów oraz aplikacji adwokackiej zdobywała doświadczenie pracując w wielu warszawskich kancelariach adwokackich. Włada biegle językiem angielskim.

Jakub Czyżewski

APLIKANT ADWOKACKI

Wykształcenie:

Aplikant adwokacki II roku w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Finansowego na temat podatku VAT w handlu międzynarodowym.

Doświadczenie:

W trakcie studiów czynnie uczestniczył w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA Poland na poziomie lokalnym oraz krajowym. Ponadto działał w uniwersyteckiej poradni prawa, której celem było niesienie nieodpłatnej pomocy prawnej.
Przed rozpoczęciem współpracy z kancelarią doświadczenie zdobywał podczas pracy w kancelariach prawnych oraz jako asystent sędziego w sądzie okręgowym.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się głównie zagadnienia związane z prawem karnym i gospodarczym.

Magda Stankiewicz

APLIKANT ADWOKACKI

Wykształcenie:

Absolwentka Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Tytuł magistra prawa uzyskała na podstawie obrony pracy pt. „Regres ubezpieczeniowy z tytułu najmu pojazdu zastępczego”. Od 2022 aplikant adwokacki w Izbie Adwokackiej w Warszawie, gdzie aktywnie uczestniczy w życiu samorządu adwokackiego.

Doświadczenie:

Jej zawodowe doświadczenie skupia się wokół prawa cywilnego, zarówno materialnego jak i procesowego. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach cywilnych, w czym się specjalizuje, a także z zakresu prawa upadłościowego.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała od wczesnych lat studiów pracując w renomowanych kancelariach adwokackich i radcowskich. Włada biegle językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym.

Anna
Madziar

KIEROWNIK SEKRETARIATU

Wykształcenie:

Anna Madziar ukończyła studia na kierunku Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskała w 2008 roku.

Osoba o bardzo dużym doświadczeniu zawodowym, jako kierownik sekretariatu Kancelarii Adwokackiej nieprzerwanie wykonuje pracę od 2000 roku. Z Kancelarią Adwokacką Michała Krawczyka jest związana od 2018 roku.

Anna Madziar

biuro@kancelariakp.com
tel: 601 277 667

POROZMAWIAJMY OSOBIŚCIE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

KLIENT INDYWIDUALNYKLIENT BIZNESOWY

Kancelaria adwokacka Michał KrawczykKancelaria adwokacka Michał Krawczyk
Sekretariat:

tel. kom.: 601 277 667
biuro@kancelariakp.com
.
Lokalizacja:
ul. Powązkowska 40 lok 83
01 – 797 Warszawa

Ułatwienia dojazdu:
klatka C4, wejście na teren osiedla od ulicy Lucjana Rydygiera lub pasażu Zbigniewa Zapasiewicza
domofon  – należy wcisnąć 483

– parkowanie możliwe wzdłuż ulicy Powązkowskiej lub ulicy Rydygiera (w tym wjazd na parking podziemny od strony sklepu ALDI)

.
Istnieje również możliwość umówienia spotkania w gminie Stare Babice
.
Adwokat Michał Krawczyk
tel. 509 952 452
michal.krawczyk@kancelariakp.com